Astrid Aarsen

onderzoekt, redigeert en
geeft adviezen over
Adamshofstraat 84-A
3061 ZH Rotterdam
+31 (0)6-22374859
info@architectuurzaken.nl
www.architectuurzaken.nl

2 april: AIR START UP met V8 en BokkersVanderVeen


O
p maandag 2 april jl. betraden wederom twee jonge dynamische architect-ondernemers de AIR START UP arena. Het was een bijzondere bijeenkomst. Intiem en een pittige discussie en een gezonde dosis zelfreflectie. Voor wie er niet bij was: Ine Jans (Stadsontwikkeling Rotterdam) deed aan jonge architecten de oproep zich vooral te melden het project Klein & Fijn. Draag bij met kleine, slimme ingrepen in je eigen stad en doe mee!

en Bokkers Van der Veen Architecten & Planners. Nieuwsgierig wie zij zijn? Bekijk de filmpjes van Esther Maso in opdracht van AIR! 
http://www.airfoundation.nl/index.php?page=air_agenda&cat_url_title=air_startup&cont_url_title=podium_voor_jong_architectuurtalent_l1

datum:
01 April 2012
categorie:
START UP

In gesprek met ...10 Antilliaanse architecten

Nieuwsgierig naar de architectuurontwikkelingen op Curacao interviewde Architectuurzaken in opdracht van het Antilliaans Dagblad tien Antilliaanse architecten 

Hergebruik(t) De aantrekkelijkheid van oude gebouwen voor nieuwe zorgconcepten

Op 1 juni 2010 reikte Hedy d' Ancona in De Machinist in Rotterdam de eerste naar haar 

De tragiek van een wereldverbeteraar: Robert van 't Hoff

De architect Robert van t Hoff was lid van De Stijl en werkte in de beginperiode nauw samen met 

Groeten uit dushi Korsou

Binnen het Koninkrijk der Nederlanden, op ruim negen uur vliegen vanaf Amsterdam, ligt zeventig kilometer voor de kust van Venezuela dushi Korsou. Het is het eiland van de Geniale Anarchie, van Papa Godett en het Brionplein, van de revolutie van 30 mei 1969. "In de succesvolle ArchiNed zomerreeks Groeten uit…schreef Astrid Aarsen Groeten uit... dushi Korsou (2009)."

the making of .... de website en de huisstijl van Architectuurzaken

De zorgvuldige presentatie van Architectuurzaken is mogelijk gemaakt door een team van bijzondere mensen. Architect en webdesigner Teun van Veggel http://www.teunvanveggel.nl stortte zich op het ontwerpen en bouwen van de website. Grafisch ontwerper Yolanda Huntelaar http://www.werkplaatsamsterdam.nl ontwierp een krachtige en tactiele huisstijl in een oerHollands lettertype, waarin ook de kleur van de tropische zee en de skyline van Rotterdam een plek hebben gekregen. Dat het drukkersvakmanschap nog springlevend is, bewijst Ewout Schikker van Drukkerij Terts. Hij mengde de kleur en is verantwoordelijk voor het drukwerk (visitekaartjes, briefpapier, memo). Zijn gastvrijheid en passie voor het vak zijn onbeschrijfelijk en op zichzelf al het bezoeken van de drukkerij waard! http://www.drukkerijterts.nl

Werelderfgoed, en dan?

Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van stedelijk werelderfgoed? Die vraag stelde Astrid Aarsen zichzelf vijf jaar geleden in het artikel 'Werelderfgoed en dan?' in het KNOB-Bullet (2009). Wil je het artikel integraal lezen? Ga dan naar de website van KNOB voor het artikel  http://bulletin.knob.nl/article/view/158.  A summary of this article can be found at the above mentioned link to the KNOB website.

Nu vijf jaar later, vertrekt ze, mede op uitnodiging van Aurora Architects in Paramaribo opnieuw overzees en zal ze een update geven van de situatie in Paramaribo vijf jaar na dato. Destijds in opdracht van de TU Delft waar Astrid Aarsen als universitair docent werkte  en onderzoek deed naar werelderfgoed, in het bijzonder in het Caribisch Gebied (Paramaribo en Willemstad), waar zij van 2007-2009 werkte en ook woonde.
 

2013 opnieuw Jaar van de Boerderij!

In 2003 werd Astrid Aarsen vanwege haar uitgebreide studie Onverbloed Herbestemd - Behoud en vernieuwing van de Landelijke Bouwkunst (1996) - een van de eerste onderzoeken naar herbestemming van boerderijen - door het bureau Monumenten en Archeologie in Amsterdam gevraagd om ter gelegenheid van de het Jaar van de Boerderij (Open Monumentendag) hierover te schrijven. Dat is de publicatie Landelijk Amsterdam. Monumenten van het buitenleven geworden, uitgegeven door uitgeverij Bas Lubberhuizen. Het boek is een uitnodiging om op een andere manier naar de stad te kijken en op zoek te gaan naar de landelijke verrassingen van Amsterdam.
Nu tien jaar later, in 2013, staat de boerderij opnieuw in de schijnwerpers. Uitgelezen moment om Landelijk Amsterdam weer even uit de kast te halen!

De ontwikkelingspotenties van stedelijk werelderfgoed

Het project 'Werelderfgoed Willemstad: de betekenis en toekomstmogelijkheden van werelderfgoed in de dagelijkse praktijk' is een voorbeeldproject 

Cultuur als Confrontatie

Op 31 december 2009 eindigde na tien jaar het Belvedereprogramma en ook de Regeling projectsubsidies Belvedere die was ondergebracht bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Onder eindredactie van Rita Brons en Astrid Aarsen

Een nieuw zicht op Delft

Buitenruimte-Binnenwereld. Ontwerpen aan opdrachtgeverschap verscheen in Stadscahiers 2008/2009. In opdracht van Stadscahiers schreef Astrid Aarsen een essay  over de Vermeertoren in Delft van architect Jeroen Geurst (Geurst & Schulze architecten).  Enkele fragmenten uit dat artikel:

Bank nieuw leven ingeblazen: De Bazel in Amsterdam

"De kracht van de interventie schuilt in de precisie van de restauratie in combinatie met de radicaliteit van de toevoegingen." aldus Paul Meurs en Astrid Aarsen in hun artikel in De Architect (november 2007) over de herbestemming van het gebouw De Bazel tot Amsterdams stadsarchief. Ook het Bureau Monumenten en Archeologie, Amsterdam is hier gehuisvest. 

Onverbloemd herbestemd. Over landelijke bouwkunst

"De manier waarop wij nu met het herbestemmingsvraagstuk omgaan, is bepalend voor de toekomst van het platteland. Durven we het platteland, en de herbestemming van boerderijen in het bijzonder, als een ontwerpopgave ter hand te nemen en daarmee een bijdrage te leveren aan een nieuwe plattelandsarchitectuur? Of blijven we vasthouden aan datgene waar we mee vertrouwd zijn en proberen we het nieuwe 

Het oneigenlijk gebruik van voorbescherming Monumentenwet

"Wettelijke bescherming maakt kwetsbaar erfgoed weerbaar. Voorbescherming is een krachtig instrument. De inzet daarvan is te rechtvaardigen voor die potentiele monumenten die van betekenis zijn voor toekomstige generaties en niet (onopgemerkt) verloren mogen gaan, zoals De Lijnbaan in Rotterdam. (NB sinds januari 2010 aangewezen als Rijksmonument, AA) Dat schreven advocaat Mr. J.S. Haakmeester (Kennedy Van der Laan, Amsterdam) en drs. A.G.J. Aarsen (als universitair docent verbonden aan de TU Delft Bouwkunde, afdeling Architectuur, sectie RMIT) in 2007 in het vakblakd Bouwrecht.
Wat echter noodzakelijk is, is een aanscherping van de aanwijzingsprocedure, zodat aanwijzingsverzoeken met als louter doel het frustreren van bouwprocessen tot het verleden behoren. Door de eisen voor aanwijzingsverzoeken kwalitatief te verzwaren en wettelijk vast te leggen kan het verloop van bouwprocedures weer beter worden voorspeld. Investeerders, bouwers en eindgebruikers lopen daardoor minder risico en aanwijzende en vergunningverlenende instanties kunnen zich weer richten op de daadwerklijk te beschermen (potentiele) monumenten." 

De Monumentenwet wordt momenteel geactualiseerd.

Caribbean Modern Architecture

Als bestuurslid DOCOMOMO Curacao (2008|2009) verzorgde Astrid Aarsen in nauwe samenwerking met voorzitter Sofia Saavedra Bruno de fondsenwerving en eindredactie voor

Stichting Biba Miho Curacao

Met een ongeremde gedrevenheid leidt Sandra Hay de Stichting Biba Miho. Een stichting die door haar is opgericht om de erbarmelijke woonomstandigheden van veel Curacaonaars te verbeteren.

Denkboek voor de Cultuurimpuls Stedelijke Vernieuwing

Het Denkboek voor de Cultuurimpuls Stedelijke Vernieuwing is voortgekomen uit de samenwerking tussen de Ministeries van OCW en VROM en is in 2003 uitgebracht. Eindredactie: Astrid Aarsen (ook: beeldredactie), Bernard Colenbrander en Arie Lengkeek. Het bestaat uit negen essays, ieder door een andere auteur geschreven en vanuit een eigen thema, waaronder Een plaats tussen weefsel en netwerk, van Fred Feddes, Het veranderbare monument van Cor Wagenaar en Handboek voor jonge wethouders in sterk verstedelijkte landschappen, geschreven door Dirk Sijmons.

De visies en voorstellen die hierin naar voren gebracht worden zijn bedoeld als voorbeeld en inspiratie voorde invulling van de cultuurimpuls in het gemeentelijke Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP). Het verbinden van het fysiek-ruimtelijke beleid voor de stedelijke vernieuwing en het cultuurbeleid biedt nieuwe mogelijkheden voor de opgave voor de stad.

Korte bio drs. Astrid Aarsen

Mijn directe leefomgeving is altijd een belangrijke inspiratiebron geweest en vaak in mijn onderzoeksgebied veranderd  Landelijk Amsterdam. Monumenten van het buitenleven (2003) en Behouden is Ondernemen (2012) zijn publicaties die laten zien hoe ik graag werk en schrijf. In december 2013 is hieraan het boek 60 jaar Lijnbaan. Het hart van de Rotterdamse wederopbouw toegevoegd. Het boek waar ik heel trots op ben dat ik dit van A tot Z hebben kunnen vormgeven en realiseren. Het is het eerste boek dat ik in eigen beheer heb uitgegeven en ontwikkelde in samenwerking met een onvergetelijk team van professionals. Door architectuur vanuit de gebruiker te benaderen en samen internationaal werkend fotograaf Jerry Lampen de Lijnbaan als onderzoeksgebied te verkennen en doorgronden, is er een uniek eigentijds boek ontstaan geplaatst in de historische context van de wederopbouw. Met veel foto's, nieuwe wetenswaardigheden, anekdotes en voor het eerst de 66 winkeliers van toen in een overzicht gepresenteerd en in beeld gebracht.

Gebruikersperspectief
Daarnaast heb ik diverse artikelen gepubliceerd, onder andere over werelderfgoed in Paramaribo en Willemstad met berichten uit de alledaagse praktijk: 'Werelderfgoed, en dan?'. En in april 2014 voor het vakblad de Architect vanuit gebruikersperspectief een verhaal over het Oostelijk zwembad: 'Zwemmen in een kapel van water en licht.' de Architect gaf mij de kans op eigen wijze de restauratie/renovatie te beschrijven. Dank daarvoor!

mijn Bio in 4 zinnen
Nieuwsgierig naar de grenzen van mijn vakgebied, de architectuurgeschiedenis, heb ik tijdens mijn studie en ver daarna vrijelijk rond ‘geshopt’ bij aangrenzende disciplines, waaronder planologie, sociologie, filosofie en psychologie. Rechtsgeleerdheid fascineerde me zodanig dat ik daarin ook een propaedeuse heb behaald en extra vakken ben gaan volgen, zoals intellectueel eigendomsrecht en contractenrecht. Inmiddels zijn de ‘excursies’ over de grenzen van mijn eigen vakgebied heen een wezenlijk onderdeel geworden van de manier waarop  graag werk. Met als thuisbasis Rotterdam.

 

Africa's Next Top Model? Blueprints of Paradise!

Op een voor hem kenmerkende manier ontkracht Rem Koolhaas de vooringenomen blik op een van de snelstgroeiende wereldsteden, Lagos (Nigeria), en biedt hij nieuwe perspectieven door Afrika te presenteren als "the avant garde of global modernity”. Het Afrika Museum in Berg en Dal en de Stichting African Architecture Matters 

De laatste uit de Antilliaanse architectenreeks: Interview met architect Ben Smit

Eind juli 2010 verscheen in het Antilliaans Dagblad voorlopig het laatste interview uit de architectenreeks die Astrid Aarsen in datzelfde jaar startte: In gesprek met...architect Ben Smit. Hij heeft veel betekend en betekent nog steeds veel voor de huidige generatie architecten op de Nederlandse Antillen, in het bijzonder op Curaçao. Dit interview is een eerbetoon aan hem, met bijzondere dank aan Wessel de Jonge voor zijn bijdrage en medewerking.

The London Police neemt werelderfgoed Amsterdam in beslag

De Amsterdamse grachtengordel is begin augustus officieel geplaatst op de werelderfgoedlijst. Het stadsdeel Centrum ziet het als een "belangrijke ondersteuning voor het tot nu toe gevoerde monumentenbeleid in de Amsterdamse binnenstad." Ze presenteert de grachtengordel als een toeristische attractie die niet onder doet voor de molens en de tulpenvelden.

Ondergrondelijk Rotterdam: metrostation Blijdorp officieel geopend

James Watt en Maarten Struijs ontmoetten elkaar ondergronds in het op maandag 16 augustus officieel geopende metrostation Blijdorp. Op de plek waar Watts eerste stoommachine op het Europese vasteland in gebruik werd genomen, ontwierp voormalig stadsarchitect Maarten Struijs 'een transferruimte', zoals hij 

Toekomstig Erfgoed

Erfgoed, en herbestemmen in het bijzonder, is als thema populairder dan ooit. Het boek Toekomstig Erfgoed: Een cultureel-ruimtelijke opgave agendeert maatschappelijke urgenties en actuele ruimtelijke vraagstukken die de toekomst van het erfgoed bepalen.

Broadening Horizons met het Stimuleringsfonds voor Architectuur

Published in fall 2010: the booklet Broadening Horizons, a selection projects supported by the Netherlands Architecture Fund (SfA); Programme for International Projects

Koolhaas in Beijing...en in De Balie!

Koolhaas in Beijng... en in de Balie! "Een architect met een kritische ambitie kan niet zonder mythe." aldus schrijver en publicist Edzard Mik in het essay dat hij op maandag 27 september jl. in De Balie presenteerde. Absoluut kopen deze uitgave (Essay 005 van het Fonds BKVB), zowel inhoud, vormgeving als fotografie vragen erom! Mik reflecteert op de mythe van Koolhaas en geeft een verslag van zijn reis naar Beijng (CCTV). Meer van 

AIR Start Up #2: Eklund_Terbeek en SPRIKK

Een eigen bureau starten in de hoogtij dagen van de crisis. Is hier sprake van een naïef optimisme? Of  is de timing goed gekozen en is de aanpak van startende ondernemers DE manier om in tijden van cholera als architect het hoofd boven water te houden? Het lijkt erop dat, terwijl de gevestigde architecten naarstig op zoek zijn naar het herdefiniëren van hun rol, de startende architectenbureau’s laten zien waar die nieuwe rol ligt.

De wondere wereld van black spots, shared space en infratecture

Black spots, shared space, oversteekbereikbaarheid... poëtische termen in de oren van iemand die niet thuis is in de Verkeerskunde. En dan geeft een ministage bij de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente Rotterdam op dinsdag 28 september j.l. opeens een heel nieuwe kijk op de stad. Interessante lui die verkeerskundigen! 
Verkeer en vervoer klinkt alledaags. Zo alledaags en vanzelfsprekend dat je je nauwelijks kunt voorstellen dat daar een hele specialistische en boeiende wereld achter schuil gaat. Bovendien zijn we in zekere zin allemaal ervaringsdeskundigen, juist ook omdat het zo'n bepalend en wezenlijk onderdeel is van ons dagelijkse leven, bereikbaarheid en mobiliteit. Op deze afdeling van de gemeente Rotterdam wordt bepaald hoe wij ons dagelijks door deze stad en door de regio kunnen verplaatsen. Althans, voor zover de verkeerskundigen ruimte krijgen van de Afdeling Stedenbouw en van de politiek. En die ruimte lijkt soms nogal, onterecht, beperkt. Want als er een ding duidelijk is geworden na deze ministage dan is het dat een verkeerskundige uit de aard van zijn vak denkt en handelt door alle schaalniveau's heen.

Noorderlicht en Grutte Pier

Er waren 10 redenen om voor 1 november jl. het Fries museum in Leeuwarden te bezoeken. De fotomanifestatie Noorderlicht is intussen geëindigd, dus 1 t/m 4 en 5 gaan niet meer op. Tijd voor iets nieuws. Tijd om de nieuwe tentoonstelling Zilver! te gaan bezoeken. Na het Rijksmuseum heeft het Fries Museum de grootste zilvercollectie van Nederland.

1. Omdat Noorderlicht op 31 oktober alweer eindigt en de laatste resten plattelandsbeschaving wereldwijd meer dan de moeite waard zijn te aanschouwen...;
2. Omdat het werk van Sirpa Päivinen prachtige lege dorpswinkels, cafes, en tankstations in Finland laat zien;
3. Omdat de serie Occupied Territories van Jérémie Lenoir oogstelend is, net als de foto's van Inamiya Yasuto die asfaltlandschap van Japan in beeld brengen (9000 kilometer lange snelweg);
4. Omdat Eva Gjaltema op intieme en liefdevolle wijze haar pake en beppe in het Westerkwartier vastlegde;
5. Omdat Buter, Brea en Griene Tsiis en Grutte Pier in combinatie met Noorderlicht meesterlijk is;
6. Omdat Mata Hari was wie ze was: een ontembare Friezin in Parijs;
7. Omdat architect Gunnar Daan dit museum op integere en originele wijze heeft uitgebreid: vakman!
8. Omdat de oude t-shirts van Noorderlicht net zo mooi zijn als de nieuwe en deze nu slechts 5 euro kosten in de museumwinkel van het Fries museum;
9. Omdat het Groninger Museum tot medio december 2010 gesloten is wegens verbouwing en de hard hat tour alleen toegankelijk is voor lezers van het Dagblad van het Noorden;
10. Omdat het de NS gelukt is een trein rechtstreeks van Rotterdam naar Ljauwert te laten rijden en vice versa.

The Artist Interview

The Artist Interview: HET boek voor conservatoren, restauratoren en kunstminnenden die zich bezighouden met de toekomst van moderne kunst is op 19 april 2012 gepresenteerd in het Haags gemeentemuseum. Het boek is een initiatief van Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en ICN (tegenwoordig ondergebracht bij de RCE) om het kunstenaarsinterview

Out of the box into the Infratecture Academy

Het klinkt virtueel, maar het is sindskort een realiteit: de Infratecture Academy, onderdeel van RDM Transfer in Rotterdam. Het is een programma van het Instituut Bouw en Bedrijfskunde aan de Hogeschool Rotterdam. Doel: met infrastructurele ontwerpen bijdragen aan een goed functionerende samenleving.

Architectuurkritiek TU/e

Op uitnodiging van prof. dr. Bernard Colenbrander verzorgde Astrid Aarsen in 2010/2011 het vak Architectuurtheorie en -kritiek voor masterstudenten Bouwkunde aan de TU/e. 

Is getekend.

Met schetsboek, 6B potlood, Siberisch krijt, doezelaar, verdund Oost-Indische inkt, kwasten, grote tekenvellen en passe partouts begon de tweede trainingsdag Ontwerpvaardigheden 1 aan de Infratecture Academy. Na een introductie met Was getekend, de architect (ARCAM Pocket), good old Janson (History of Art) en De Visuele Waarneming van de gebouwde omgeving van N.L. Prak 

Schets als denkmotor

In het derde deel van de meerdaagse cursus Ontwerpvaardigheden 1 bouwde stedenbouwkundige Roel Bakker (BGSV) voort op de betekenis van het schetsen. De schets als tool van onze intuïtie. Met een indrukwekkende reeks 'doodles' van befaamde architecten, zoals Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Bakema, maar ook van collega Frits Palmboom en van

Jean Leering research project

De eerste, verkennende fase van het onderzoek naar het veelzijdige werk en het gedachtegoed van Jean Leering is onlangs afgerond; met dank aan het fonds BKVB voor het beschikbaar gestelde werkbudget. En met dank aan Askon Eden, Pauline Kruseman, Rene Pingen, Jan van Toorn en Carlos Weeber voor de waardevolle interviewgesprekken, Wies van Moorsel en Bernard Colenbrander voor hun vertrouwen en ondersteuning. 

Varken of boswachter?

In een ontspannen en sfeervol ingerichte Dependance (Schieblock Rotterdam) presenteerden twee architectenbureaus maandagavond 6 december een uitgesproken visie op architectuurondernemerschap. Erik Moederscheim, die samen met Ruud Moonen het tweemansbedrijf MOEDERSCHEIMMOONEN oprichtte, opende de avond en zette de discussie gelijk op scherp door zichzelf nadrukkelijk meer 

Infratecture Academy reikt haar eerste certificaten uit

Vrijdag 7 januari 2011 leverde de Infratecture Academy haar eerste 'ambassadeurs' af. Vijf ervaren en enthousiaste verkeerskundigen en een staalconstructeur ontvingen na een intensieve 6-daagse cursus Ontwerpvaardigheden hun certificaat uit handen van de eerste lector Infratecture in Nederland, Marc Verheijen. De nu gecertificeerde verkeerskundigen zijn Jasper Mallens en Roel van Rijthoven (dS+V / Verkeer & Vervoer), Rico Andriesse en Jantine de Wit van Goudappel Coffeng en Tom Graafland en Viktor Dongelmans van Gemeentewerken Rotterdam.
Astrid Aarsen (Architectuurzaken) mocht enkele cursusdagen met hen meedraaien  om te ervaren en te observeren hoe deze verkeerskundigen zich het ontwerpen en conceptueel denken eigen maakten. Deze sessies zijn beschreven in aparte posts Infratecture op deze website. De cursisten zijn zes weken lang 1 dag per week uit hun reguliere werkpraktijk losgeweekt en ondergedompeld in een intensief programma Ontwerpvaardigheden. Iedere vrijdag kregen ze nieuwe opdrachten om hun creativiteit te ontdekken, te uiten en verder te brengen. Een creativiteit die in hun dagelijkse praktijk hard nodig is, maar die nog te vaak onvoldoende ruimte krijgt. En dus gingen de cursisten vrijdenken met artdirector Erik Sandifort (Nu:Rotterdam creatieve communicatie) , schetsen met beeldend kunstenaar Joop van Meel, verbeelden met stedenbouwkundige Roel Bakker (BGSV), creativiteit ontwikkelen met Gilbert Kin (Gilbert Kin Ideeontwikkeling) en conceptueel denken en werken met Bas Govers (Goudappel Coffeng).
De cursus maakte veel los bij de cursisten. Soms verrast door de ongekende mogelijkheden van het vrije denken, soms verbaast over hun eigen creatieve uitspattingen.  Allen sloten ze de cursus enthousiast af. Het is duidelijk dat de Infratecture Academy met deze cursus een belangrijke tool in handen heeft om professionals in de infrastructurele wereld net een stap verder te laten denken en handelen dan tot nu toe gebruikelijk was. Hoe zal de praktijk van deze cursisten er over een half jaar uit zien? Dat gaat Architectuurzaken medio 2011 onderzoeken. To be continued.

De stuwkracht van de leermeester

Wat is de invloed van grote architectenbureau's als leermeester in de praktijk van startende architectondernemers? Dat was het thema van de vierde AIR Start UP in het Schieblock op maandag 7 februari jl. Wat Michel Heessen, Olivier van Hoven en Maarten Scheurwater hierover naar voren brachten, lees je in de nieuwste column: De stuwende kracht van de leermeester, geschreven in opdracht van AIR.

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

"Van 1 februari 2011 tot 1 april 2013 was Astrid Aarsen  lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Ze besloot de RRKC voortijdig te verlaten om zich op directe wijze in te zetten voor de cultuur van de stad. Met de poten in de klei. Ze volgde destijds

Infratecture Onderzoeksagenda

Samen met lector Infratecture, Marc Verheijen, werkte Astrid Aarsen in 2011 in opdracht van het Kenniscentrum Sustainable Solutions aan de Onderzoeksagenda Infratecture. Deze is binnenkort beschikbaar. Een van de daarin geformuleerde projecten is Functional Ambiance dat met dank aan het Stimuleringsfonds voor Architectuur dit jaar gerealiseerd zal worden i.s.m. De Urbanisten. Het lectoraat Infratecture maakt onderdeel uit van het Kenniscentrum Sustainable Solutions aan de Hogeschool Rotterdam. Het lectoraat is gericht op transdisciplinaire kennisuitwisseling en ontwikkeling rondom infrastructuur.
Zie ook de LinkedIn groep Infratecture!

Saved by Research

Especially in times of crisis the opportunity to build up a portfolio has become merely the privilege of established architects.Research turns out to be a good alternative for the latest generation of architects to keep their businesses running. But what happens if young architects loose the actual experience in building? Should we be worried and take action?

Bouw? Wouw!

Na  een boeiende avond in het Schieblock een impressie van alweer de zesde START UP op maandag 7 april 2012. Het was weer fijn om die avond voor AIR moderator te zijn! Deze keer bood de avond een kijkje in de architectuurkeukens van JagerJanssen en BroosDeBruijn.

Stichting Zetel nu in Duijntjer CS

Op woensdag 11 mei 2011 presenteerde Stichting Zetel en Premsela tijdens Art Amsterdam op het 'Zetelterras' de publicatie Elke tijd zijn stoel, geschreven door Max van Rooy. Stichting Zetel benaderde Architectuurzaken met de vraag er een ultrakorte recensie over te schrijven:

Tussen 7m2 en 7000 ha

De laatste START UP voor de zomervakantie: Op 6 juni jl. presenteerden Transformers (Robbert de Vrieze) en JADE Architecten (Eelco Dekker en Ernst de Jager) hun architectenpraktijk en volgde er een levendig debat over de veelzijdigheid van het vak. De architect als ideeëngenerator, strateeg, opbouwwerker, onderzoeker, dromenrealisator en bouwende realist.

Leve de Starter!

Te lezen op Archined: artikel van Michiel Raats (bubble) over de betekenis van de START UP reeks voor het vakgebied. Don't miss it!
"De reeks biedt door haar opzet een interessante staalkaart van verschillende wijzen waarop architectuur bedreven wordt.

Tweede levenscyclus voor het Medisch faculteitsgebouw, ERASMUS MC

Architectuurzaken is gevraagd het ERASMUS MC te adviseren

Changing Perspectives

Ik help mensen hun omgeving op een andere manier te laten ervaren dan dat ze gewend zijn. Dat doe ik vanuit mijn achtergrond als architectuurhistoricus en beschouwer door bijzondere boeken te schrijven, lezingen te geven over actuele maatschappelijke fenomenen en door rondleidingen te verzorgen die net even anders zijn dan anders. Ik zie ik zie wat jij OOK ziet, en geef daar nieuwe betekenis aan door op creatieve wijze kennis in te zetten en zo ruimte te creëren voor ontdekkingen, vastgeroeste denkbeelden los te draaien en nieuwe perspectieven te bieden die ontwikkeling mogelijk maken.

Bijzondere en tijdelijke bouwsels in 010

De voortdurend veranderende stad. Architectonische bijzonderheden, zomaar, om even van te genieten. Geen woorden maar beelden. Een ode aan de kunst van het kijken. To B continued. 

A.I.D website launch

Op vrijdag 16 september 2011 is in ARCAM (Amsterdam) Architecture In Development officieel gelanceerd; een nieuwe architectuurwebsite ontwikkeld door Rob Breed en Changfang Luo. Via http://www.architectureindevelopment.org kun je je aanmelden en helpen om met jouw kennis, kunde en interesses de website verder uit te bouwen! 

Infratecture: 'Denken in netwerken, handelen in schakels'

Nieuwsgierigheid naar wat er zou gebeuren als twee vakmannen met meer dan twintig jaar praktijkervaring 

THE CLOUD: subsidieaanvraag HGO gehonoreerd

Het Gelders Orkest (HGO) heeft groen licht gekregen van het Productiefonds Oost-Nederland om in de zomer van 2012 de experimentele productie 

Wat? BEP.! Regeling Beroepservaringperiode

Een van de belangrijke recente wijzigingen in de Wet op de architectentitel (Wat) is de instelling van een tweejarige beroepservaringperiode (BEP) die vanaf 1 januari 2015 verplicht is voor iedere student die afstudeert in

Infratecture

"Wie met infrastructuur bezig is, is namelijk ook bezig met de vraag hoe we de mens optimale bewegingsvrijheid kunnen bieden. Welke mobiliteit willen we stimuleren en welke willen we juist afremmen? Wat betekent de beoogde ingreep voor onze samenleving?" Dat en meer in het artikel Infratecture in het zojuist verschenen nummer van Civiele Techniek. 

20 juni 2012: Slotbijeenkomst opdrachtgeversprijsvraag eLAN in Meelfabriek Leiden

In de eerste maanden van 2012 is door eLAN druk gewerkt aan de visies voor deze prijswinnaars. Tijdens de avond gaven diverse eLAN leden een korte presentatie

Gewiekt en Gewogen. Windmolens op land

Gewiekt en Gewogen is een artikel over de potentie van het plaatsen van zo'n 1000 windmolens in het landschap. Het artikel is geschreven door Astrid Aarsen

Vitibucks Architects vs Popma & Ter Steege

Op maandag 5 november 2012 vond er weer een AIR START UP plaats in het Schieblock. Ditmaal met Popma & Ter Steege en Vitibucks Architects,

Urban Synergy vs URBMATH

Na een kort zomerreces was er op maandag 1 oktober 2012 weer een nieuwe AIR START UP in het Schieblock. Dit keer twee stedenbouwkundige bureaus die vertelden over hoe hun praktijk eruit ziet en hoe zij bezig zijn met hun vak en met ondernemerschap. 

Architectuurzaken in het Slaakhuys

Vanaf 1 november 2012 tot 1 april 2013 was Architectuurzaken te vinden in het Slaakhuys in Rotterdam. Een werkplek bij hoofdhuurder Superuse Studios (voorheen 2012 Architecten). Voor meer informatie over dit architectenbureau zie http://www.superuse-studios.com
 

Het Slaakhuys van architect Vegter is een gebouw met een rijke geschiedenis en icoon van de Rotterdamse wederopbouw. Het is daarom ook rijks- en gemeentelijk monument. Binnenkort krijgt het gebouw een nieuwe toekomst en bestemming dankzij herontwikkeling in opdracht van PWA door Lingotto.

Superuse Studios heeft de voormalige kantine van de redactie het Vrije Volk tijdelijk in gebruik genomen als werkruimte. Zij bieden andere kleine bureaus en dus ook Architectuurzaken de kans zich ook tijdelijk op deze geweldige plek te vestigen. 

LAGADO Architects vs DE ecotecten in laatste AIR START UP oude stijl!

Op maandag 3 december 2012 vond de laatste AIR START UP plaats van deze reeks met LAGADO Architects en DE Ecotecten. Twee jonge bureau's die ieder op hun eigen manier bezig zijn met de openbare ruimte. Terwijl de een zich vooral richt op het handelen van de gebruikers, het observeren en intuitief ontwerpen, vertrekt de ander vanuit wetenschappelijk gefundeerd onderzoek en werkend in een zelf geinitieerd multidisciplinair team. 

Veel potenties, veel gemiste kansen

Onder de titel 'Veel potenties, veel gemiste kansen' benadrukt Astrid Aarsen (Architectuurzaken) in het novembernummer van de Architect (p. 13 onder Visie) het belang van cross-overs in de debatcultuur, van het leggen van dwarsverbanden en het aan elkaar koppelen van publiek. Het is, kortom, een pleidooi voor het doorbreken van de 'inner debatcircles', die primair gericht zijn op eigen kring en doelgroep.

Behouden is ondernemen

Behouden is Ondernemen is op 21 december 2012 opgedragen en als kado uitgereikt aan scheidend voorzitter van het Restauratiefonds, de heer prof. mr. Pieter van Vollenhoven, en is gemaakt door Architectuurzaken in opdracht van het Restauratiefonds en i.s.m. Eric Dil interim management te Amsterdam. "Het verleden is een belangrijke informatiebron. Dat geldt voor monumenten, en dat geldt ook voor een organisatie. (...) uit: Inleiding, p. 21. 

BNA voorzitter over artikel 'Veel potenties, veel gemiste kansen'

Het artikel 'Veel potenties, veel gemiste kansen' door Astrid Aarsen (Architectuurzaken) geschreven in opdracht van De Architect voor de novembereditie (2012) is constructief opgepakt door BNA-voorzitter Willem Hein Schenk in zijn column voor BNA Blad #1 februari 2013:

Architectuur en Kritiek

Bij voorbereidend onderzoek naar architectuurfenomenen stuitte ik op een uitspraak van Carlos (toen nog Carel) Weeber uit 1979, als toenmalig lid sectie architectuur van de Rotterdamse Kunststichting. Een heldere schets van de functie van architectuurkritiek. Een die ARCHITECTUURZAKEN deelt en in haar veelzijdige praktijk tot uitvoering brengt. Het laat tegelijkertijd zien dat het verleden

Metropoolvorming in AIR START UP 18 februari 2013

Maandagavond 18 februari 2013 om 20.00 uur vond de eerste AIR START UP van 2013 plaats. Nieuw jaar,  nieuwe invulling van het programma, maar vertrouwd concept: met collega ontwerpers/startende ondernemers (< 5 jaar) en publiek in discussie. Doel: reflecteren op ontwerppraktijk en op  ondernemerschap. Geen klassieke bureaupresentaties, maar rauwe praktijkcases en vooral: interactie!

Vier ondernemende ontwerpbureaus stonden in de schijnwerpers. Aan de hand van introductiefilmpjes, gemaakt door Esther Maso, in opdracht van AIR, ondervroeg Astrid Aarsen (Architectuurzaken) ze op hun praktijkervaringen, hun visie en vooral ook op hun ondernemerschap. De bureau's: Buro Lina en The Cloud Collective uit Rotterdam; Corine Keus (voorheen E19) en POSAD uit Den Haag.
Extra aandacht gaat dit keer uit naar de publicatie 'Rotterdammers maken stad' met als speciale gasten: Martin Aarts (opdrachtgever), architect Doezan Doepel (DoepelStrijkers) en landschapsarchitect Sander Lap (Lap Landscape and Urban Design). Zij lichtten dit initiatief kort toe en reflecteerdenop de bijdragen van de bureaus. Ieder bureau gaf ook zijn bijdrage aan 'stad maken' in het stramien van de publicatie, maar op eigen wijze.

Vragen die voorbij kwamen:
Leeft de metropoolgedachte bij deze bureaus? Hoe geven zij daar invulling aan? Hoe geven zij vorm aan hun ondernemerschap? Welke uitdagingen biedt de praktijk, welke leermomenten gaf hun het meeste inzicht in hun eigen ontwerppraktijk? Wat zijn de kansen van nu voor deze jonge generatie? Hoe zien zij hun toekomstige rol? Heb je deze AIR START UP gemist? Kom dan naar de volgende AIR START UP XL, op maandagavond 9 september 2013. Lokatie: de Dependance, Schieblock. Inloop: 19.30 uur. Start: 20.00 uur. 

Zie ook voor meer informatie en filmpjes van de deelnemende bureaus: http://airfoundation.nl/air_activiteiten/lezing_presentatie_en_debat/air_start_up-1.html

Like us op Facebook en maak kans op gratis exemplaar Lijnbaanboek!

'Een bijnaam voor de Lijnbaan? De Koopgoot toch?' Deze tweet van een enthousiaste twintiger maakt duidelijk dat niet iedereen de Lijnbaan en de Koopgoot 

BlablaLAB

Voor journalistieke teksten en redactieklussen is er naast Architectuurzaken nu BlablaLAB. Voor ieder gewenst onderwerp, voor ieder gewenst doel. BlablaLAB levert snel, is accuraat en flexibel en werkt met gunstige tarieven.

Vertel uw Lijnbaanverhaal of doneer uw foto!

"Zestig jaar de Lijnbaan betekent zestig jaar verandering. Om een indruk te geven wat de Lijnbaan allemaal 'gezien en beleefd' heeft in deze jaren, verschijnt op haar verjaardag (9 oktober 2013) een boek. Uw verhalen en foto's zijn welkom!".

In samenwerking met Espressobar Trenta Secondi, Stadhuisplein 36, organiseerde Architectuurzaken op 18 en 19 mei 2013 een 'donateursactie': 'Doneer uw verhaal en/of foto aan '60 Jaar de Lijnbaan'. Gekozen is voor het weekend van 18 mei, vanwege 18 mei Opbouwdag. En de Lijnbaan is HET wederbouwicoon en mooie aanleiding om daar bij stil te staan. De Opbouwdag werd op 18 mei 1947 voor het eerst georganiseerd. Toen waren het Opbouwritten langs de diverse bouwprojecten. Nu dus de een actie om verhalen te verzamelen vaneen van die bouwprojecten: de Lijnbaan. Overigens kunt u tot 1 augustus nog materiaal aanleveren of uw verhaal delen via mail: 60jaarlijnbaan@gmail.com of neem contact op met Astrid Aarsen van Architectuurzaken: 06-22374859.

Een selectie van het aangeboden materiaal zal opgenomen worden in de publicatie die ter gelegenheid van het 60 jarig jubilieum Hebt u al GELIJNBAAND? De geleefde werkelijkheid van 60 jaar de Lijnbaan zal verschijnen. Het project bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase.

Deze donateursactie is mede mogelijk gemaakt door AIR, architectuurcentrum Rotterdam en de deelgemeente Rotterdam Centrum. 

 

Gino van Weenen nachtelijk verdwaald op de Lijnbaan

Gino van Weenen doolde nachtelijk over de Lijnbaan en beschrijft zijn indrukken. Ga naar http://bogue.nl/verdwalen-tussen-de-winkels

Let's communicate! AIR START UP XL in WORM

Op maandagavond 7 oktober a.s. openden om 19.30 uur de deuren van WORM voor weer een nieuwe AIR START UP XL. Het thema van de avond was communicatie. Veel startende architect-ondernemers richten zich op hun ontwerpkwaliteiten en op het binnenhalen van nieuwe opdrachten. Maar sluit de manier van presenteren wel aan op de manier waarop een opdrachtgever een ontwerper selecteert?

Unieke livestreaming boekpresentatie v 60 jaar Lijnbaan in Donner (Polare)

De presentatie van het allereerste boek dat volledig is gewijd aan de Lijnbaan en haar gebruikers, is hier terug te zien dankzij de streaming door POI Creatives (Eelco Romeijn) via http://new.livestream.com/poi-creatives/lijnbaan.
De boekpresentatie was een samenwerking van AIR, architectuurcentrum Rotterdam, Architectuurzaken en Polare en is integraal te zien. 

Speciaal voor dit event werd de 3e etage bij Polare omgebouwd tot een feestzaal, met bijzonder ontvangst en Rotterdamse live muziek van Harry-Jan Bus (u kent hem wel die van Theater Walhalla op Katendrecht) en zijn cabarettrio De Tunes. Frans Hooykaas, jarenlang de rechterhand van architect J.B. Bakema, gaf een korte visuele tour en vertelde zijn  verhaal over de Lijnbaan met anekdotes van toen.
Portefeuillehouder Buitenruimte deelgemeente Centrum, Said Kasmi onthulde de portretten van de 20 geinterviewde personen. Zij zagen voor het eerst hun eigen portretfoto. Ruim na 17:00 uur nam wethouder Alexandra van Huffelen het eerste exemplaar van het boek in ontvangst. En werd er gebubbeld. Op het boek, op 60 jaar Lijnbaan en op de toekomst! De middag werd afgesloten met een meezinger, opnieuw uitgevoerd door De Tunes: Het nummer De Lijnbaan met tekst van Dorus, op de muziek van Delilah van Tom Jones. 

Niet veel later, bleek dat het tevens de laatste boekpresentatie is geweest die op deze lokatie op deze verdieping bij Donner (toen nog Polare) is gehouden. Dus dank Eelco Romeijn dat dit alles is vastgelegd!

ontknoping van het raadsel: Wie is de stoere opperman?

Dankzij de ondersteuning van het AD van de zoektocht van Architectuurzaken naar de stoere opperman op de voorkant van het boek 60 jaar Lijnbaan. Het hart van de Rotterdamse wederopbouw is bekend wie de man met kruiwagen op de Korte Lijnbaan is: Aad Spek, een echte Rotterdammer uit Kralingen-Crooswijk. Hij is in 2012 op 92-jarige leeftijd overleden en was tot vlak voor zijn dood dagelijks in het centrum van Rotterdam te vinden. Om een krantje te lezen in de Openbare Bibliotheek en hier en daar een praatje te maken met oude bekenden. Auteur Astrid Aarsen (Architectuurzaken) heeft aan zijn zoon en dochter een bijzonder exemplaar van het boek overhandigd. Zijn dochter las de oproep in het AD in de bus naar Parijs voor een weekendje weg met haar man. De krant had ze op het laatste moment meegegrist. En daar zag ze de foto van haar vader 'Kijk nou, dat is pa!'. 

Gelukkig Nieuwjaar! Happy New Year! Bonne Année! Feliz Navidad!

2014 is begonnen! Veel mooie projecten om op voort te bouwen en nieuwe uitdagingen om vorm en inhoud aan te geven. Door onbekende wegen te behandelen, oud en nieuw samen te brengen. Door te laten zien dat architectuur veel meer is dan alleen het bedenken, realiseren, analyseren en onderzoeken van gebouwen. De Rotterdammers en hun verhalen bijvoorbeeld brengen in het nieuwste product van Architectuurzaken, het boek 6o jaar Lijnbaan. Het hart van de Rotterdamse wederopbouw de rijkdom van de Lijnbaan in beeld. Met het uitbrengen van het boek creeerde Architectuurzaken daarvoor de mogelijkheid en een platform. Of, zoals journalist Marcel Potters het in zijn column in het AD van 19 december 2013 verwoordde: 

"(...) Bijna dagelijks wandel ik er rond, registreer, maar het raamwerk voor al deze puzzelstukjes ontbrak. 
Tot vorige week. Toen was er plots het Lijnbaan-boek van architectuurhistoricus Astrid Aarsen. Historie, duiding, en vooral een verklaring waarom de Lijnbaan is wat 'ie is. (...)

En dat is wat Architectuurzaken ook in 2014 zal blijven doen. De verhalen een plek geven en nieuwe verhalen en initiatieven genereren. Laten zien hoe bijzonder onze dagelijkse leefomgeving is, hoe ogenschijnlijk oninteressant deze op het eerste oog ook lijkt. Ieder gebouw, iedere straat, ieder detail draagt een verhaal in zich dat anderen kan inspireren en ons van nieuwe invalshoeken kan voorzien. Dat is wat Architectuurzaken graag doet. Op vernieuwende wijze in beeld en tekst vast te leggen en door met professionals samen te werken die het uiterste uit zichzelf willen halen en over hun eigen grenzen heen durven stappen. Niet alleen in boekvorm, maar ook in projecten, debatten en 

Dus wil je iets neerzetten op een ongebruikelijke, verfrissende en innovatieve manier? Schroom dan niet om in 2014 te bellen met Astrid Aarsen via 06-22374859 of een mailtje te sturen naar info@architectuurzaken.nl. En wie weet wat voor mooie dingen daaruit voortvloeien in 2014!
 

Over stroopwafels, de post-office era, de kracht van groen en deltadromen

Op maandag 10 maart 2014 was het weer zover, een nieuwe AIR START UP XL met als thema: Wat is jouw verhaal? Het Verhalenhuis

Inspiratiereis en werkbezoek Doha, Qatar

Qatar, schiereiland voor de kust van Saoedi-Arabie, waar de temperatuur in de zomermaanden tot ver boven de 40 graden kan oplopen. Amper 700.000 oorspronkelijke inwoners die zichzelf beschermen met heldere regels voor andere culturen die zich hier vestigen. Slechts 16% van de bevolking is Qatari. Bescherming is noodzaak om de eigen cultuur in stand te kunnen houden. De achterliggende gedachte achter de vele regels die het land kent. De sociale voorzieningen voor Qatari zijn riant. En hun salarissen behoren tot de hoogste ter wereld per hoofd van de bevolking.
Het is waarschijnlijk ook het land met de hoogste hijskranendichtheid. In de komende 5 jaar zullen de bouwactiviteiten nog eens met 45% toenemen. De levering van constructiematerialen is momenteel de grootste zorg.
Architectuurzaken bezocht Doha, de hoofdstad van Qatar, voor inspiratie maar vooral ook voor het project 'No History, no Future' van Msheireb Properties die hiermee een heel nieuwe culture binnenstad aan het realiseren zijn in een nieuw geformuleerde Qatarse architectuurtaal. Fase 1A (Alies & Morrisson, projectarchitect Tim Makower) is net voltooid. De overige fases (1B, 1C, 2 t/m 5) zullen in de komende twee jaar worden opgeleverd, ontworpen door vijf verschillende architectenbureau's. Het nieuw gespoten eiland The Pearl nadert voltooiing. Zaha Hadid ligt onder vuur vanwege hoog dodental onder de bouwers (uit Sri Lanka, Nepal, India). Architecten die hier bouwen, zoeken naar hun eigen antwoord op de ethische vraag hoe hiermee om te gaan. Kunnen ze hiervoor verantwoordelijkheid nemen? Hoe groot kan hun invloed zijn? Op de bouwplaatsen schreeuwen de Safety First borden tegemoet. Verandert het ook daadwerkelijk de situatie van de bouwlui? Laten we het hopen. Het bouwtempo is moordend, de hitte onvermijdelijk. Duurzaamheid staat hoog op de agenda in dit land waar een volle tank van een gemiddelde personenauto amper 9 euro kost... 
Kortom, een zeer inspirerende en leerzame week. Binnenkort meer over het Msheireb project in De Architect!

Het Donner(t) in de stad

Amper een maand na de drukbezochte boekpresentatie van het boek 60 jaar Lijnbaan. Het hart van de Rotterdamse wederopbouw, waar zo'n 150 mensen bij aanwezig waren, sloot Donner (toen Polare geheten) haar deuren. Een onverwachte gebeurtenis die voor vele betrokkenen na een zeer succesvolle decembermaand extra pijnlijk was. De boekverkoop werd tijdelijk stilgelegd en onzekerheid heerste. De crowdfunding actie voor Donner terug in de stad was snel opgezet en kreeg veel steun. Een teken dat Donner nog steeds veel draagvlak heeft in Rotterdam. Wat Architectuurzaken echter miste, was een inhoudelijke visie op de toekomst. Donner heeft een rijk verleden, altijd vernieuwend, cultuurminnend en veel meer dan een boekhandel alleen. Het was ook een belangrijke ontmoetingsplek op een centrale plek in de stad, op de Lijnbaan. Daar waar Donner ook als een van de eerste 66 winkeliers in 1953 haar deuren opende.
Als niet-financiele, maar inhoudelijke bijdrage aan de crowdfunding, schreef Architectuurzaken (Astrid Aarsen) een opiniestuk in het AD om hiermee de discussie over een duurzame toekomst te voeden. Want Rotterdam is gebaat bij een goede boekhandel, een die stevig op z'n poten kan blijven staan en die iets wezenlijks kan blijven toevoegen, naast de andere bijzondere boekhandels die Rotterdam rijk is, zoals boekhandel Snoek, de dames van Amesz in Kralingen, Boekhandel v/h Van Gennep. Rotterdam heeft het. Wij wisten het al langer, maar nu is het ook internationaal bekend. Kortom, ook de boekenbranche in Rotterdam heeft het. Laten we vooral blijven werken aan vernieuwing in het belang van het boek en ter bevordering van een bedreigde leescultuur!

Het opiniestuk is te lezen via www.ad.nl en vind je als pdf in de bijlage. 

Zwemmen in jaren dertig sfeer

Onlangs heropende in Rotterdam het Oostelijk zwembad. Veel aandacht ook in de pers en vakbladen. Maar de Architect plaatste een bijzonder verzoek en vroeg Architectuurzaken op eigen wijze over het zwembad te schrijven. Wat natuurlijk een artikel opleverde dat niet anders dan vanuit gebruikersperspectief geschreven kon worden, als oudwedstrijdzwemmer en nieuwsgierige Rotterdammer. Om ook echt de zwemkwaliteit van het bad te kunnen beoordelen nodigde Architectuurzaken nog een andere oudwedstrijdzwemmer uit, de Rotterdamse architect Jasper de Haan. In het aprilnummer van de Architect (2014) vind je het resultaat als openingsartikel Zwemmen in een kapel van licht en water: het oostelijk zwembad. Het artikel lezen? Ga naar http://idp.bimmedia.nl/idp/Curtains/dearchitect/login.jsp?providerid=ZGV...

Over Bakema gesproken...

Op vrijdag 6 juni a.s. is tijdens de Architectuurbiennale in het Nederlands paviljoen in Venetie de tentoonstelling over architect J.B. Bakema geopend, de architect die samen met J.H. van den Broek verantwoordelijk was voor de architectonische vormgeving van de Lijnbaan. Speciaal voor deze gelegenheid staat vanaf vrijdag 6 juni jl. in Galerie Urban Photos aan de Pannekoekstraat in Rotterdam, het boek 60 jaar Lijnbaan. Hart van de Rotterdamse Wederopbouw centraal. Documentair fotograaf Jerry Lampen maakte exclusief voor dit boek eigentijdse foto's van de Lijnbaan. Die zijn nu te zien en te bestellen in de galerie op het formaat dat ze verdienen: groot dus! Bezoek Galerie Urban Photos en beleef dankzij de mooie collectie foto's hoe mooi Rotterdam is, vroeger maar zeker ook nu!
Bij aankoop van een foto krijg je bovendien een gesigneerd exemplaar van het boek kado!

Het boek is rechtstreeks te bestellen bij Architectuurzaken via info@architectuurzaken.nl. Wil je een gesigneerd exemplaar? Vermeld dat dan in de je mail erbij. Uiteraard is het boek ook te koop in de betere boekhandel. In Rotterdam ligt het ook in conceptstores, in de winkel van de Kunsthal, bij Hotel New York, in de museumwinkel van Boijmans Van Beuningen en bij NAi Booksellers.

Like us on Facebook: https://www.facebook.com/Lijnbaanboek!

Kijk voor meer info over de tentoonstelling van Bakema in Venetie op:
http://www.hetnieuweinstituut.nl/persbericht/architect-jaap-bakema-centraal-nederlandse-inzending-architectuur-bi%C3%ABnnale-van-veneti%C3%AB

http://www.rijnmond.nl/nieuws/06-06-2014/tentoonstelling-over-ontwerper-lijnbaan

Lees voor (de buurt)!

Het plezier van lezen en voorlezen is de kiem van cultuurbewustzijn en aanwakkeren van liefde voor taal. Zie ook het recent verschenen artikel in The New York Times over het belang van voorlezen, vanaf de geboorte van een kind:  http://www.nytimes.com/2014/06/24/us/pediatrics-group-to-recommend-reading-aloud-to-children-from-birth.html?src=xps

Om kinderen en ouders in de buurt te stimuleren tot lezen en voorlezen, nodigt Femke Bertram, van Gastouder Femmie verschillende schrijvers uit Kralingen uit om voor te lezen. Iedere eerste woensdag van de maand zullen er nieuwe verhalen en andere voorlezers te horen zijn. Op woensdag 18 juni 2014, tijdens de landelijke voorleesweek, waren dichteres des Vaderlands Anne Vegter en Astrid Aarsen van Architectuurzaken te gast om enkele verhalen voor te lezen. Zie ook het artikel in De Ster d.d. 25 juni 2014.

Ben je ook graag van de partij (ouders welkom!)? Kijk dan voor meer informatie op http://www.gastouderfemmie.nl/463-2/. De eerstvolgende voorleesmiddag is op 2 juli, die daarop volgend 6 augustus.

Ook is er een verhalenwedstrijd in voorbereiding voor oudere kinderen (7-13 jaar) die hun voorleeskunsten kunnen tonen. Voor de beste voorlezer of voorleester is er een heuze boekenprijs i.s.m. Boekhandel Amesz aan de Voorschoterlaan. Hierover binnenkort meer op deze website.

Monumentaal

Zojuist verschenen: het nieuwste nummer van Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance met daarin een boekrecensie over 60 jaar Lijnbaan. Het hart van de Rotterdamse wederopbouw. HET boek dat recentelijk is uitgegeven door Architectuurzaken en tegelijkertijd ook het allereerste boek is dat over de Lijnbaan is verschenen.

Kijk voor meer informatie ook op www.monumentaal.com

Groeten uit Curacao

Ga je binnenkort naar Curacao en wil je het eiland op een andere manier beleven? Lees dan de high lights travalogue die ik maakte in opdracht van Archined toen ik op Curacao werkte en woonde. Een impressie van de cultuur en architectuur van Curaçao. Ben je er onlangs geweest en wil je iets toevoegen of wijzigen? Mail het naar info@architectuurzaken.nl. Dan neem ik het mee in de volgende update!

http://www.archined.nl/nieuws/juni/groeten-uit-dushi-korsou

Een gePEPERd Lijnbaanboek

Bram Peper over het boek 60 jaar Lijnbaan: "De inhoud is mij goed bevallen, een mooie combinatie van lichtvoetigheid, een solide historische beschrijving van het wel en wee van de Lijnbaan, en vooral ook dicht bij en op de mensen. Mijn complimenten! Een boek dat eenieder met een hart voor de stad zou moeten omhelzen."

Baanbrekende Wederopbouw: 60 jaar Lijnbaan. Het hart van de Rotterdamse wederopbouw.

Dit boek, uitgegeven door Architectuurzaken, is het allereerste boek over

POP-UP A HISTORY! Lijnbaan #79-c

In de maand van de geschiedenis, op de verjaardag van de Lijnbaan (9 oktober) opende op nummer 79-c de deuren van POP-UP A HISTORY! Featuring: De Lijnbaan. Een Lijnbaanhuiskamer om even terug te gaan in de tijd en nieuwe inspiratie op te doen voor de toekomst.  Het laatste weekend dat de huiskamer te bezoeken was, ligt inmiddels achter ons. Wie weet op welke locaktie de volgende POP-UP A HISTORY zal opduiken!

Het boek  60 jaar Lijnbaan. Het hart van de Rotterdamse wederopbouw is vanaf heden niet meer in de losse verkoop te verkrijgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Astrid Aarsen | 06-22374859 | aarsena@xs4all.nl

Zie voor meer informatie en foto's over de POP-UP A HISTORY: facebook.com/pop-up a history: Featuring de Lijnbaan